Ålandsbanken överlåter merparten av sin svenska bolåneportfölj till Borgo

Ålandsbanken har beslutat att genomföra överlåtelsen av merparten av bankens svenska bolåneportfölj samt emitterade svenska säkerställda obligationer till Borgo. Transaktionen är villkorad av godkännande från finländska och svenska finansinspektionen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Ålandsbanken Foto: Janerik Henriksson / TT
Transaktionen är en del av det samarbete som inleddes hösten 2019 mellan Ålandsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Borgo i syfte att skapa en ny, stor, modern aktör på den svenska bolånemarknaden.

Efter transaktionen kommer Ålandsbankens ägande i Borgo initialt att uppgå till 19,9%. Transaktionen kommer till största delen att ske under första kvartalet 2022, men vissa mindre delar av kreditportföljen kommer att överlåtas senare under året. Den överlåtna bolåneportföljen uppgår till 12,5 miljarder svenska kronor och emitterade säkerställda obligationer, som byter emittent från Ålandsbanken under finländsk hypotekbankslagstiftning till Borgo, som emittent under svensk hypoteksbankslagstiftning, till 7,5 miljarder svenska kronor.

Transaktionen kommer att påverka Ålandsbankens rörelseresultat positivt första kvartalet, men innebär därefter en mindre utlåningsportfölj i Ålandsbankens egen balansräkning och därmed lägre löpande räntenetto för Ålandsbanken. Ålandsbanken kommer i stället att framöver erhålla distributionsersättning för förmedlade lån samt plattformsintäkter för att upprätthålla alla olika tjänster till Borgo. Den sammanlagda helårseffekten på resultatet 2022 förväntas vara positiv.

Borgo har idag fyra industriella ägare i form av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners samt Ålandsbanken, som samtliga kommer att erbjuda sina kunder bolån som förvaltas i Borgos balansräkning. Sparbanken Syd har tecknat avtal att ingå som en femte industriell ägare i Borgo och bolånedistributör. Det finns även ett tiotal finansiella investerare som har tecknat avtal om att bli delägare i Borgo.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.