Ålandsbanken rapporterar bästa rörelseresultatet någonsin

Ålandsbanken rapporterar det bästa rörelseresultatet någonsin i det tredje kvartalet. Utfallet är i linje med de preliminära siffror som banken släppte tidigare denna månad. Även omsättningen är högre medan avkastningen på eget kapital är oförändrat.
STOCKHOLM 20160324 Ålandsbanken Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010 Foto: TT NYHETSBYRÅN
Banken meddelar att det ett beslut kring utdelning ska tas den 1 januari 2021.

De totala intäkterna uppgick till 35,8 miljoner euro (32,9).

Räntenettot uppgick till 14,7 miljoner euro (13,3).

Provisionsnettot blev 15,2 miljoner euro (13,8).

Rörelseresultatet blev 10,7 miljoner euro (9,5).

Resultatet per aktie blev 0,55 euro (0,49).

Avkastning på eget kapital landar på 12,3%(12,3).

”Ålandsbanken fortsätter att flytta fram sina positioner, trots den osäkerhet som råder i vår omvärld. Våra framflyttade positioner gör att vi detta kvartal kan redovisa vårt bästa rörelseresultat någonsin, 10,7 miljoner euro. Våra affärsvolymer, aktivt förvaltat kapital, inlåning och utlåning, har samtliga nått nya högsta noteringar tack vare fortsatt inflöde av nya kunder”, säger VDPeter Wiklöf i rapporten.

Banken spår att helårsresultatet är på väg att bli bättre eller väsentligt bättre än fjolårets rekordresultat på 32,3 miljoner euro.

Angående utdelningen skriver Ålandsbanken att styrelsen ska fatta ett beslut den 1 januari 2021.

”Med den information Ålandsbankens styrelse idag har om Ålandsbankens ekonomiska utveckling och med den information styrelsen har om osäkerheten i vår omvärld, avser styrelsen att den 1 januari 2021 fatta beslut om utdelning av 1 euro (80 cent i ordinarie dividend och 20 cent i jubileumsdividend) för verksamhetsåret 2019”, står det i ett pressmeddelande.

Ålandsbanken, MEUR Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Intäkter 35,8 32,9 8,8%
Räntenetto 14,7 13,3 10,5%
Provisionsnetto 15,2 13,8 10,1%
Rörelseresultat 10,7 9,5 12,6%
Resultat per aktie, EUR 0,55 0,49 12,2%