Alimak når inte riktigt upp till prognoserna

Bygghissbolaget Alimak redovisar ett justerat ebita-resultat om 172 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, pekade mot 174 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.193 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittförväntan på 1.198 miljoner.

Rörelseresultatet (ebit) blev 162 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 161 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 108 miljoner kronor, mot väntade 117 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 2:00 kronor, mot analytikersnittet på 2:15 kronor.

Bolaget anger att orderingången var 1.150 miljoner kronor i det andra kvartalet, 3 procent lägre än 1.182 miljoner kronor under det andra kvartalet 2018.

Alimak uppger att bolaget inom Construction märker en ökad osäkerhet på marknaden till följd av geopolitiska oroligheter såsom Brexit och bilaterala handelsproblem.

Det uppger Alimaks vd Tormod Gunleiksrud i delårsrapporten.

”Detta har lett till mer försiktiga investeringsprocesser från kunder i flera regioner, särskilt i Storbritannien och norra Europa. Även om den globala pipelinen förblir stadig, kan detta leda till att orderingången blir ojämnare framöver. Med en flexibel produktionskapacitet på plats fokuserar vi på att öka den geografiska spridningen och bredda vår produktportfölj för att adressera nya möjligheter”, skriver han.

Affärsenheten Wind fortsätter att möta aggressiv priskonkurrens på standardiserade, interna komponenter till vindkraftverk från nya aktörer, huvudsakligen i Kina.

”Vi övervakar situationen noga och alla förändringar vi noterar på marknaden kommer återspeglas i motsvarande anpassningarna av vår kostnadsbas givet de lägre volymerna. Vi är fortsatt optimistiska beträffande servicehissar och stegar i vår Wind-verksamhet, som presterar bra”, fortsätter Alimak-chefen.

Inom After Sales börjar ordrar för så kallade BMU-renoveringar att materialiseras i större utsträckning än tidigare.

”Det har tagit längre tid än vad jag ursprungligen hoppades på, men jag är glad att se att saker nu börjar röra sig i rätt riktning”, uppger Tormod Gunleiksrud.

”Som koncern är vi på rätt väg mot våra finansiella mål på medellång sikt. Den organiska tillväxten hittills i år ligger på 8 procent. Vidare tror vi fortsatt, givet den starka orderstocken och dess timing, på att vi kommer takta mot marginalmålet vid årets slut”, uppger Alimak-chefen avslutningsvis.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.