Amerikansk sysselsättning mycket lägre än väntat

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA minskade med 701.000 personer i mars.

Arbetslösheten uppgick till 4,4 procent, jämfört med 3,5 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha sjunkit med 100.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,8 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos bland analytiker.

I februari steg sysselsättningen med reviderade 275.000 (+273.000) och i januari med reviderade 214.000 (+273.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn minskade med 713.000 personer i mars, väntat var -163.000. I februari steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 242.000 (228.000).

Den genomsnittliga timlönen steg 0,4 procent i mars. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,2 procent. I årstakt steg lönerna med 3,1 procent, väntat 3,0 procent.

I februari steg den genomsnittliga timlönen med reviderade 3,0 procent i årstakt.

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,2 timmar per vecka i mars, jämfört med 34,4 timmar månaden före. Analytikerna väntade sig 34,1 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin sjönk med 18.000 personer, jämfört med förväntningarna om en minskning med 20.000. Månaden före steg sysselsättningen i industrin med reviderade 13.000 (+15.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn minskade med 659.000 personer, i detaljhandeln sjönk sysselsättningen med 46.000 personer. I byggindustrin sjönk sysselsättningen med 29.000. Antalet offentliganställda steg med 12.000.

Antalet sysselsatta i ”leisure and hospitaly” minskade 459.000, främst inom restauranger och barer.

Antalet personer som ingår i arbetskraften uppgick till 162,913 miljoner i mars, ned från 164,546 miljoner föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 62,7 procent, ner från 63,4 procent föregående månad.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.