Analytiker: Bostadsköpare borde oroas för bolag som Oscar Properties

Potentiella bostadsköpare borde oroa sig för att ingå köpeavtal med bostadsutvecklare som har sämre finansiell ställning, exempelvis Oscar Properties. Det säger en fastighetsanalytiker som, på grund av compliance-regler, vill vara anonym till Nyhetsbyrån Direkt.

“Oron för det finansiella läget som märks på börsen riskerar att sprida sig till kunder och försämra försäljningen ytterligare. Det är något som nästan borde ske eftersom det är riskabelt att köpa en bostad av en aktör med en så pass dålig finansiell ställning som Oscar Properties”, säger denne.

Oscar Properties redovisade att det sålt 20 bostäder under det första kvartalet. I själva verket var nettoförändringen i antalet sålda bostäder en enhet färre, jämfört med vid årsskiftet. Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold sade till SvD att detta gav en uppenbar känsla av ett försök att “skönmåla försäljningen”.

I det andra norra tornet – Helix – med 138 bostäder och som ska stå klart i början av 2020 minskade antalet sålda enheter med 2 till 88 stycken under det första kvartalet. I projektet Unité, som bedöms färdigställas omkring samma tidpunkt, var oförändrat 14 av 46 enheter sålda.

Vd:n Oscar Engelbert framhåller för Nyhetsbyrån Direkt att bolaget ser “en förbättrad försäljning” samt har inflyttningar under de kommande kvartalen som förbättrar likviditetsläget. Han lägger till att bolaget därutöver har en tydlig plan för att stärka likviditeten ytterligare.

“Som vi skrivit i årsredovisningen jobbar vi bland annat med att utveckla och sälja delar av projekt- och förvaltningsportföljen”, skriver han i ett e-mail.

Bolaget hade likvida medel om 56,3 miljoner kronor vid utgången av mars. Oscar Engelbert konstaterade i vd-ordet att “2019 kommer att bli ett år av utmaningar”, men att bolaget kan “gå vidare” när det löst sin kapitalstruktur.

Bolaget fick nyligen stöd från obligationsägare till ett förslag om förlängd löptid från 2019 till 2021. Därutöver arbetar bostadsutvecklaren med ett erbjudande till ägare av preferensaktier och obligationer om frivilligt byte till stamaktier av ett nytt slag – B2 – och därutöver genomföra en “begränsad spridningsemission av detta aktieslag.

“Innan Oscar Properties får ordning på det egna kapitalet i balansräkningen är det oförståeligt om bolaget lyckas få till någon bankfinansiering alls”, tycker analytikern.

Historiskt sett har bostadsutvecklare kunnat finansiera sina projekt genom bankfinansiering då de snabbt lyckades nå upp i höga säljtal genom försäljning av bostäder på ritning. Denna typ av bostadsförsäljning har dock minskat avsevärt under de senaste par åren. Exempelvis har Oscar Properties i nuläget 39 bokningar i projektet Gasklockan med sammantaget drygt 300 planerade bostäder. Tidigare i maj rapporterade SVT att Oscar Properties ännu inte betalat Stockholms stad för den mark i Norra Djurgårdsstaden som är avsedd för projektet med det 97 meter höga huset. Tanken är att affären på upp till 675 miljoner kronor ska ske före den 3 juni.

Banker har tidigare ställt som krav att åtminstone runt 50 procent behöver vara sålt i ett projekt för att banklån ska medges, så att ett bolag kan starta byggnation utan att använda sig av egna medel. Svårigheten med att sälja i ett tidigt skede kan således kräva att byggaktörer har medel för att starta i gång byggnation utan att ha uppnått bankers säljkrav.

Detta är i sin tur ytterligare faktorer som borde göra det intressantare för bostadsköpare att vända sig till finansiellt starkare aktörer som exempelvis JM, Peab och Skanska vid teckning av nyproduktion, framhålls från analytikerhållet.

Oscar Properties har också, likt bland annat SSM, varit inblandat i stämningsprocesser då köpare som velat dra sig ur kraftigt försenade projekt inte fått okej för detta.

Utöver risken att köpa en bostad från en aktör med sämre finansiell ställning pekar analytikern på det faktum att köpare inte heller fått dragit sig ur projekt trots att det i sina fall rört sig om förseningar på uppemot ett par år.

“Överlag torde intressenter av nyproduktion hellre vilja söka sig till mer finansiellt stabila aktörer”, lyfter analytikern fram och påpekar därutöver att sådana tecken också kunnat skönjas under innevarande rapportsäsong.

Rapportsäsongen lider nu mot sitt slut efter att SSM på onsdagen rapporterat. I vd-ordet skrev Mattias Roos att bolaget “utvärderar olika alternativ” rörande refinansiering av ett obligationslån som förfaller i maj 2020.

På fredag väntas Besqab rapportera. I bokslutet för 2018 skrev vd:n Anette Frumerie att “vi står väl rustade med en stark finansiell ställning” och bedömde att bolaget har “goda förutsättningar att ta marknadsandelar” med stöd av sitt bostadserbjudande sett till priser och lägen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här