Analytiker: En dubbel käftsmäll för Riksbanken

Vikande inflationsförväntningar i kombination med ett lågt inflationsutfall i augusti innebär en "dubbel käftsmäll" för Riksbanken på tisdagen. Det säger Stefan Mellin, valutaanalytiker vid Danske Bank, till Nyhetsbyrån Direkt.

“En dubbel käftsmäll, med först inflationsförväntningar i Prospera som kom in som lite lägre, som man kunde väntas sig, och sedan KPI på det som innebär att inflationen är lägre än Riksbankens prognos. Men minst lika viktigt blir att den låga inflationen kommer att fortsätta att sätta press ned på inflationsförväntningarna nästa gång. Detta var vad Riksbanken allra minst behövde i dagsläget”, säger han.

Han noterar att inflationsförväntningarna dessutom sjönk bland arbetsmarknadens parter – en extra dålig signal.

“Det här var absolut en dålig dag för Riksbanken”, säger han.

Inflationsförväntningarna i den stora kvartalsvisa mätningen från Kantar Sifo Prospera sjönk 1-2 tiondelar på ett, två och fen års sikt. Samtidigt var inflationen i augusti klart under såväl Riksbankens som marknadens prognos. KPIF-inflationen sjönk till 1,3 procent från 1,5 procent i juli. Såväl Riksbanken som analytikerna i Infront Datas enkät hade trott på 1,5 procent.

Olle Holmgren, chefsstrateg vid SEB, konstaterar att det var en oväntat låg inflation i augusti, där särskilt kläder och livsmedel stod för överraskningen.

“Det här måste vara en rejäl besvikelse för Riksbanken. Vi låg redan under deras inflationsprognoser i slutet av året och kommer med stor sannolikhet att få göra en nedjustering efter det här. Riksbanken kommer att få problem med inflationen och det kommer att göra det svårare för dem att hålla fast vid den höjning de har runt årsskiftet”, säger han.

Handelsbanken skriver i en kommentar att även om inflationen var klart under Riksbankens prognos så var en del av nedgången tillfällig. Det gäller till exempel kläder och grönsaker som kan bidra till högre inflation i september.

Men inflationstrenden tycks långsamt vända, med lägre underliggande inflation framöver. Handelsbanken ser en uppgång i inflationen i höst och vinter, men inte så mycket som Riksbanken tror, även om det är ok nivåer utifrån ett historiskt perspektiv.

“Totalt sett väntas utvecklingen i närtid underminera Riksbankens syn att ekonomin utvecklas som väntat. Vi håller kvar vår syn att Riksbanken kommer att tvingas avstå från höjningar under 2019-2021”, skriver Handelsbanken.

Kantar Prosperas enkät visar att det fortsatt finns tro på inflationsmålet, även efter förra månadens skrämsel från penningmarknadens aktörer. Deras förväntningar återhämtade sig nu, men tron på Riksbanken är inte obegränsad, då dagens bredare enkät visar på dämpade förväntningar även på lång sikt.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.