Antalet konkurser minskar

Konkurserna pekar nu nedåt i Sverige. Totalt minskade antalet konkurser med 34 procent i augusti, jämfört med motsvarande period i fjol.
Konkurser
Konkurserna minskade också i nästan samtliga branschsegment, undantaget transportsegmentet. Hittills i år är antalet konkurser upp med 7 procent.

– Den ekonomiska återhämtningen verkar gå snabbare än väntat. Efter ett fruktansvärt andra kvartal väntas nu BNP falla med 4-5 procent under 2020 enligt flera bedömare, vilket inte är ett lika kraftigt fall som tidigare befarats. När konkurserna avtar kraftigt bland småföretagen är det ett ytterligare tecken på att det värsta är över. Men osäkerheten är fortfarande stor och kommer bara att avta när pandemin har försvunnit, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i en kommentar.

Hotell- och restaurangkonkurserna minskade med 37 procent i augusti. Åkarna har det dock fortsatt tufft.

-Taxiåkarna har mycket få körningar nu när resandet har avstannat och det syns i vår statistik. Antalet åkerier som har gått i konkurs har ökat från 12 bolag i augusti 2019 till 24 bolag under augusti 2020. Många taxibolag är små privata aktiebolag anslutna till en växel som franchisetagare med dyra fasta kostnader och små marginaler. Jag tror att många små taxiåkare överger branschen i den mån de kan och lägger ned sina aktiebolag nu när resandet fortsätter att vara mycket lågt, säger Richard Damberg.