AQ Group ökar rörelseresultatet

Verkstadsbolaget AQ Group redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Omsättningen sjönk 2,6% till 1 307 miljoner kronor (1 342).

”Nettoomsättningen är tillbaka på i princip samma nivå som vid samma period föregående år. Vi har en liten organisk tillväxt på 2,4%. Det är vi inte nöjda med. Vi måste få i gång vår organiska tillväxt ordentligt igen”, skriver James Ahrgren som nyligen tagit över som VD.

Han beskriver att efterfrågan har varit god inom medicinsk teknik, kommersiella fordon och jordbruksmaskiner. Däremot har bolaget problem på den mindre enheten i Mexiko där orderingången från den största kunden inom landsvägsbussar minskat kraftigt. Det finns även behov av att förbättra arbetsrutiner i fabriken och AQ Group arbetar med att komma till rätta med problemen.

Rörelseresultatet blev 121 miljoner kronor (98), med en rörelsemarginal på 9,3% (7,3).

Resultatet efter skatt blev 109 miljoner kronor (76), en ökning med 43,4% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,89 kronor (4,11), vilket innebär en ökning med 43,3% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 160 miljoner kronor (141).

”Under kvartalet har vissa av våra enheter haft störningar vad gäller ingående material. Vi har tack vare vår starka inköpsorganisation ändå lyckats bra med att inte störa våra kunder. Priserna på råmaterial såsom koppar och stål har stigit kraftigt i kvartalet, men vi har lyckats få kompensation för detta från de flesta av våra kunder globalt”, skriver AQ Group.

James Ahrgren skriver vidare i sitt vd-ord att det inte kommer att ske några förändringar när det gäller strategin och bolagets kärnvärderingar.

”Det är ett evigt gnetande som vi älskar på AQ. Inte så glamoröst, men vi är stolta över att kunna vara delaktiga i våra kunders framgång. Vi ska fortsätta växa, tjäna pengar och ha kul. Det behöver inte vara svårare än så.”

AQ Group, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 307 1 342 -2,6%
Rörelseresultat 121 98 23,5%
Rörelsemarginal 9,3% 7,3%
Nettoresultat 109 76 43,4%
Resultat per aktie, kronor 5,89 4,11 43,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 160 141 13,5%