Arlandastad listas på First North – SBB bland ankarinvesterarna

Fastighetsbolaget Arlandastad Group avser att notera sina aktier på First North Premier Growth Market, enligt ett pressmeddelande.
Peter Wagstrom and Per Taube. Photo: Arlandastad Group
Peter Wagström, ordförande, och Per Taube, huvudägare i Arlandastad. Foto: Arlandastad Group

Bolagets erbjudande består av en nyemission av nya aktier på cirka 460 miljoner kronor, inklusive en övertilldelningsoption på 15%. Priset per aktie är 67,50 kronor och värderar Arlandastad till cirka 3,84 miljarder kronor före erbjudandet.

Inför erbjudandet har SBB och Prior & Nilsson fonder åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet för totalt 338,5 miljoner kronor. Arlandastad siktar på att slutföra noteringen under tredje kvartalet.

Pengarna från noteringen avser Arlandastad att använda för att finansiera fortsatt utveckling av den befintliga projektportföljen, accelerera den organiska tillväxten och realisera förädlingsvinster. Bolagets projektportfölj uppges ha ett potentiellt värde på cirka 30 miljarder kronor.

Arlandastads befintliga fastighetsportfölj var per den 30 juni värd cirka 5,8 miljarder kronor.