Aros Bostadsutveckling ökar rörelseresultatet

Aros Bostadsutveckling redovisar, enligt segmentredovisning, ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade också under perioden.
Aros Bostad
Omsättningen steg 30,7% till 19,6 miljoner kronor (15,0).

Rörelseresultatet blev 10,5 miljoner kronor (2,4).

Resultatet efter skatt blev 10,0 miljoner kronor (1,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,31 kronor (0,68).

Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 94 (35), antal bokade bostäder uppgick till 0 (4)

Aros Bostadsutveckling, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 19,6 15,0
Rörelseresultat 10,5 2,4
Nettoresultat 10,0 1,8
Resultat per aktie, kronor 0,31 0,68