Assa Abloy slog förväntningarna

Assa Abloys omsättning och resultat sjönk i det andra kvartalet men båda måtten överträffade konsensus.

Låskoncernen Assa Abloy redovisar en omsättning och ett resultat som är högre än marknadens förväntningar. Såväl omsättningen som resultatet sjönk dock.

Omsättningen sjönk 15,3 procent till 19 953 miljoner kronor (23 544). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 19 055. Organiskt minskade försäljningen 18 procent.

Rörelseresultatet blev 2 097 miljoner kronor (3 733), väntat rörelseresultat var 1 734. Rörelsemarginalen var 10,5 procent (15,9).

Resultatet före skatt var 1 892 miljoner kronor (3 462), analytikerkonsensus 1 477.

Resultatet efter skatt blev 1 400 miljoner kronor (2 562), analytikerkonsensus 1 063.

Resultat per aktie hamnade på 1,26 kronor (2,31).

“Trots att några regioner i omvärlden inför nya nedstängningar har restriktionerna, generellt sett, gradvis minskat sedan i maj och i nuläget är alla våra fabriker i drift. Förbättrad efterfrågan i kombination med ökad effekt från implementerade kostnadsåtgärder har resulterat i en positiv finansiell utveckling under kvartalet. Under förutsättning att inga nya betydande negativa händelser inträffar förväntar vi att den finansiella utvecklingen gradvis kommer fortsätta att förbättras. De gynnsamma förutsättningarna i branschen är fortsatt intakta och därför också våra finansiella mål”, skriver vd Nico Delvaux i rapporten. Han pekar också på att kvartalet inledes med att 30 fabriker var stängda.

Assa Abloy, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 19 953 19 055 4,7% 23 544 -15,3%
Rörelseresultat 2 097 1 734 20,9% 3 733 -43,8%
Rörelsemarginal 10,5% 9,1% 15,9%
Resultat före skatt 1 892 1 477 28,1% 3 462 -45,3%
Nettoresultat 1 400 1 063 31,7% 2 562 -45,4%
Resultat per aktie, kronor 1,26 2,31 -45,5%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här