Astra Zenecas Imfinzi får godkännanderekommendation i EU

Läkemedelsjätten Astra Zenecas Imfinzi får godkännanderekommendation i EU av CHMP för behandling av utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC) i kombination med strålbehandling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Myndigheten har baserat sin rekommendation på data från fas 3-studien CASPIAN, som uppvisade en statistiskt säkerställd klinisk nytta hos kombinationsbehandlingen.

Denna första linjens behandling är redan godkänd på ett antal marknader, däribland USA.