Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat var lägre än väntat

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat som var lägre än väntat under tredje kvartalet.
Atrium Ljungberg
Brf Sicklastråket, på Nobelberget i Sickla i Nacka. Foto: Atrium Ljungberg

Hyresintäkterna uppgick till 555 miljoner kronor (561), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 573.

Förvaltningsresultatet uppgick till 262 miljoner kronor (277), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 297.

Resultatet före skatt var 795 miljoner kronor (683).

Resultatet efter skatt blev 627 miljoner kronor (745).

Resultat per aktie hamnade på 4,96 kronor (5,75).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 232,13 kronor (210,23).

Atrium Ljungberg, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020
Hyresintäkter 555 573 -3,1% 561
Förvaltningsresultat 262 297 -11,8% 277
Resultat före skatt 795 683
Nettoresultat 627 745
Resultat per aktie, kronor 4,96 5,75
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 232,13 210,23

Konsensusdata från Factset