Atrium Ljungberg ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd är tungt viktat mot kontors- och handelsfastigheter. Totalt äger bolaget fastigheter för 47 miljarder. Bilden visar Sickla Köpkvarter.
Hyresintäkterna uppgick till 565 miljoner kronor (579), en minskning med 2,4% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 484 miljoner kronor (377).

Förvaltningsresultatet uppgick till 372 miljoner kronor (256).

Resultatet före skatt var 1 364 miljoner kronor (466). Varav 964 miljoner kronor är orealiserad värdeförändring av fastigheter, 43 miljoner är orealiserad värdeförändring i derivat och -15 miljoner är realiserad värdeförändring av fastigheter.

Resultatet efter skatt blev 1 138 miljoner kronor (564), och per aktie 9,00 kronor (4,35).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 226,62 kronor (204,60).

”Bostadsmarknaden är fortfarande mycket stark på de elmarknader där vi verkar. Andra kvarteret på Nobelberget är i det närmaste slutsålt”, uppger Atrium Ljungbergs VD Annica Ånäs i rapporten.

Hyresintäkterna minskade något i andra kvartalet då en hyresgäst utnyttjat sin option om att lämna drygt 4 000 kvadratmeter, vilket har en stor effekt på bolagets nettouthyrning. Återlämnandet av ytan innebär ett skadestånd som kommer erhållas i fjärde kvartalet.

Atrium Ljungberg, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Hyresintäkter 565 579 -2,4%
Driftöverskott 484 377 28,4%
Förvaltningsresultat 372 256 45,3%
Resultat före skatt 1 364 466 192,7%
Nettoresultat 1 138 564 101,8%
Resultat per aktie, kronor 9,00 4,35 106,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 226,62 204,60 10,8%