Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat högre än väntat

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat som var högre än väntat under första kvartalet.
atrium ljungberg
Atrium Ljungberg äger ett 70-tal kontors- och handelsfastigheter totalt värderade till drygt 40 miljarder kronor. Större innehav finns bland annat vid Sickla Köpkvarter i Stockholm, handelsområdet Gränbystaden i Uppsala och köpcentrumet Mobilia i Malmö. Bolagets största ägare är kooperativet KF tillsammans med familjen Ljungberg.

Hyresintäkterna uppgick till 572 miljoner kronor (648), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 574.

Driftnettot uppgick till 377 miljoner kronor (435). Minskningen förklaras främst av försäljningen av Farsta Centrum. För jämförbart bestånd har driftöverskottet, exklusive coronarabatter, från fastighetsförvaltningen minskat med 2,7%.

Tillfälliga coronarabatter uppgick netto till 4 miljoner kronor (-).

Förvaltningsresultatet uppgick till 311 miljoner kronor (311), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 300.

Resultatet efter skatt blev 552 miljoner kronor (-1 134).

Resultat per aktie hamnade på 4,34 kronor (-8,74).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 215,80 kronor (202).

Atrium Ljungberg, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020
Hyresintäkter 572 574 -0,3% 648
Driftöverskott 377 435
Förvaltningsresultat 311 300 3,7% 311
Nettoresultat 552 -1 134
Resultat per aktie, kronor 4,34 -8,74
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 215,80 202

Konsensusdata från Factset