Attana ökade förlusten något under första kvartalet

Attana redovisar ökande en högre omsättning och förlust under det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.
Attana
Foto: Attana
Omsättningen steg till 1,1 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet före skatt var -3,5 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-2,9), och per aktie -0,0166 kronor (-0,0173).

Likvida medel uppgick till 32,0 miljoner kronor (1,1).

Attana har under perioden genomfört en nyemission vilket medfört att man kunnat rekrytera personer som kompletterar den befintliga verksamheten.

”Bolaget har i skrivande stund stärkt ledningen operativt och kommer efter sommaren även ha fyllt upp med operativa specialister. Detta har möjliggjort en ökning av våra marknadsföringsaktiviteter där vi kan visa på våra kunders framgång i pågående och avslutade kliniska studier. Resultatet av detta är flera nya kontakter och en kraftig ökning av antalet spontana förfrågningar från nya kunder. Det har redan resulterat i ökning i nya kundprospekt och i orderingång och vi hoppas se positiva effekter mer tydligt under hösten”, heter det i rapporten.

Kapitalanskaffningen har också lett till att bolaget kunna intensifiera samarbetet med Linneuniversitetet och de studier som bedrivs ihop.

Attana, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,1 0,7 57,1%
Rörelseresultat -3,4 -2,9
Resultat före skatt -3,5 -2,9
Nettoresultat -3,5 -2,9
Resultat per aktie, kronor -0,0166 -0,0173
Likvida medel 32,0 1,1 2 809,1%
Substansvärde per aktie, kronor -0,8 -2,3