Avanza avslutar 2020 framgångsrikt

Nätmäklaren redovisar intäkter som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar ökande rörelseresultat jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

De totala intäkterna uppgick till 706 miljoner kronor (329), vilket var bättre än analytikerkonsensus sammanställt av bolaget som låg på 677 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 73 miljoner kronor (48).

Rörelsekostnaderna uppgick till -221 miljoner kronor (-187). I fjärde kvartalet gjordes en nedskrivning om 16 miljoner kronor avseende hyreskostnader för kontoret på Vasagatan, vilket tidigare kommunicerats. Även personalkostnaderna var högre.

Rörelseresultatet blev 486 miljoner kronor (140).

Nettoresultatet blev 418 miljoner kronor (121), väntat var 396 miljoner kronor. I resultatet ingår vinst från minskat ägande i Stabelo med 63 miljoner, vilket bolaget har meddelat tidigare.
Styrelsen föreslår, med anledning av Finansinspektionens rekommendation om att dela ut högst 25% av vinsten för åren 2019 och 2020, en utdelning på 0,85 (2,30) kronor per aktie. Härefter är styrelsens bedömning att det återstår utbetalningsbara vinstmedel om 2,95 kronor per aktie för en extra bolagsstämma att besluta om, när rekommendationen hävs, skriver bolaget. Väntad utdelning var 2,30 kronor.

Kostnadsökningen för helåret uppgick till 11,6% exklusive extraordinära flyttkostnader för 2019 och 2020, vilket är i linje med tidigare kommunicerad guidning på 12%. Under 2021 uppskattas kostnadsökningen till omkring 15%, vilket kommunicerades i december. Inte heller i kostnadstillväxten för 2021 ingår de extraordinära flyttkostnaderna. Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning är 9-12%.