Avanza rusar på stark spartrend

Avanzas intäkter och rörelseresultat steg. Aktien belönades med en tvåsiffrig uppgång i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.

Nätmäklaren Avanza Bank redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar även ökande rörelseresultat jämfört med samma period året innan.

Efter 20 minuters handel var Avanzas aktie upp drygt 11 procent.

De totala intäkterna uppgick till 526 miljoner kronor (284), vilket var bättre än Factset analytikerkonsensus som låg på 477 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 83 miljoner kronor (51), väntat 75 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 333 miljoner kronor (117).

Nettoresultatet blev 281 miljoner kronor (101), väntat var 245 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 1,83 kronor (0,67).

”Trenden att se om sitt sparande har förstärkts. Särskilt i kristider blir det uppenbart hur viktigt det är att ha ett sunt sparande. För Avanza har detta bidragit till en fortsatt mycket stark kundtillväxt där vi redan ligger i nivå med hela 2019. Ambitionen att skapa den bästa plattformen för sparande och investeringar är det som tagit oss dit vi är idag. Även om aktiviteten kan gå ner framöver är det min övertygelse att vi har höjt vår lägstanivå ytterligare under kvartalet”, skriver Avanzas vd Rikard Josefson.

 

Avanza, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019
Intäkter 526 477 10,3% 284
Räntenetto 83 75 10,7% 51
Rörelseresultat 333 117
Nettoresultat 281 245 14,7% 101
Resultat per aktie, kronor 1,83 0,67

Konsensusdata från Factst