Avanzas nettoinflöde var 7,25 miljarder kronor i juli

Nätmäklaren Avanzas nettoinflöde uppgick till 7,25 miljarder kronor under juli, vilket är en ökning med 37 % mot föregående månad och 38 % mot samma period i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande.
avanza bank
Antalet kunder ökade med 24 700 till totalt 1 543 000.

Sparkapitalet nådde i juli upp till 750,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 5 % jämfört med föregående månad och 61 % högre mot samma period 2020.

Antal courtagegenererande notor per dag uppgick till 198 200, en ökning med 2 % mot månaden innan men upp 26 % jämfört med året innan.