Axfood klår förväntningarna

Dagligvarubolaget Axfood redovisar en tredje kvartalsrapport som slår analytikernas förväntningar på samtliga rader. Utfallet är också bättre än fjolårsperioden, och framför allt resultatet har förbättrats.
Axfoods Klas Balkow.
Axfoods VD, Klas Balkow.

Omsättningen steg 5,5% till 13 426 miljoner kronor (12 731). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 13 362.

Rörelseresultatet blev 796 miljoner kronor (715), väntat rörelseresultat var 752. Rörelsemarginalen var 5,9% (5,6).

Resultatet före skatt var 774 miljoner kronor (686), väntat 727 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 605 miljoner kronor (536), väntat 569 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 2,95 kronor (2,50).

”Kvartalet präglades av ett ändrat köpbeteende hos konsumenterna som en följd av coronaviruset, covid-19. En ökad konsumtion av mat i hemmen påverkade försäljningen positivt. Vissa verksamheter med exponering mot café och restaurang och gränshandeln samt i flödeslägen där kundtillströmningen minskat markant påverkades dock negativt, om än i mindre utsträckning än under andra kvartalet”, skriver bolaget i rapporten.

VD Klas Balkow uppger att bolaget fortsätter ta marknadsandelar och att särskilt utmärkande är tillväxten för lågpriskedjan Willys som stärker sin position som Sveriges ledande lågpriskedja.

”Vi rapporterar en butiksomsättningstillväxt för Willys som helhet med 8,3%, vilket är högre än marknadens tillväxt, trots den svaga utvecklingen för gränshandelskedjan Eurocash vars omsättning återigen minskade kraftigt med anledning av Norges begränsningar av resor till Sverige”, säger Balkow.

Axfood, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 13 426 13 362 0,5% 12 731 5,5%
Rörelseresultat 796 752 5,9% 715 11,3%
Rörelsemarginal 5,9% 5,6% 5,6%
Resultat före skatt 774 727 6,5% 686 12,8%
Nettoresultat 605 569 6,3% 536 12,9%
Resultat per aktie, kronor 2,95 2,50 18,0%

Konsensusdata från Factset