Bästa kvartalet någonsin för norska oljefonden

Norska oljefonden, som formellt heter Statens pensjonsfond utland, noterade sitt bästa kvartal någonsin mätt i ökning i kronor.

Fonden gav under första kvartalet 2019 en avkastning på 9,1 procent vilket motsvarar en ökning om 738 miljarder kronor.

Avkastningen på aktieinvesteringarna var 12,2 procent medan ränteinvesteringarna gav en avkastning på 2,9 procent. Fastighetsinvesteringarna avkastade 1,4 procent under kvartalet.

Den totala avkastningen beskrivs ha varit 0,2 procentenheter högre än fondens jämförelseindex.

Oljefondens marknadsvärde var vid utgången av kvartalet 8 938 miljarder norska kronor. Investeringarna är fördelade på 69,2 procent i aktier, 28,0 procent i räntebärande värdepapper och 2,8 procent i fastigheter.

Norge inrättade oljefonden 1990 som ett finanspolitiskt instrument för att säkra den långsiktiga planen för utnyttjandet av de statliga oljeintäkterna. Oljefonden förvaltas av Norges Bank Investment Management på uppdrag av finansdepartementet.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.