Bättre resultat än väntat i svenska rapportperioden

Majoriteten av de stora börsbolagen har överträffat vinstförväntningarna under den pågående rapportperioden. Samtidigt har omsättningen legat i linje med förväntningarna för de flesta bolagen.
Det visar Finwires genomgång av 44 bolag med stöd av Factsets analytikerkonsensus.

På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 33 bolag varit bättre, 4 i linje och 7 sämre. Det motsvarar 75, 9 respektive 16%.

Av 27 OMXS30-bolag som sammanställs konsensus för har 17 hittills rapporterat. Av dessa har 14 varit bättre än väntat, noll har varit som väntat och 3 har varit sämre än väntat.

Vad gäller omsättningen har det varit bättre än väntat hos 13 bolag, som väntat hos 18 bolag och sämre än väntat hos 13 bolag. Det motsvarar 30, 41 respektive 30%.

För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2% från prognosen.

I tabellen bifogas prognoser och utfall per bolag, sektorvis.

Datum Sektor/Bolag Resultat, prognos Resultat, utfall Skillnad
Bank
2020-10-19 Avanza 275 331 +20,1%
2020-10-20 Swedbank 6 219 6 843 +10,0%
2020-10-21 Handelsbanken 5 438 5 746 +5,7%
2020-10-22 SEB 6 691 7 016 +4,9%
2020-10-23 Nordea 981 1 083 +10,4%
Betting
2020-10-23 Betsson 295 329 +11,5%
Bygg
2020-10-22 JM 365 399 +9,4%
2020-10-22 Peab 845 844 -0,1%
Fordon
2020-10-16 Volvo 5 659 7 217 +27,5%
2020-10-23 Autoliv 158 206 +30,6%
2020-10-23 Veoneer -100 -103 -2,7%
Hälsovård
2020-10-22 Sobi 371 366 -1,2%
2020-10-23 Attendo 265 268 +1,2%
Industrivaror- och tjänster
2020-10-16 Sandvik 3 261 3 493 +7,1%
2020-10-19 Saab 709 445 -37,2%
2020-10-20 Indutrade 562 685 +21,9%
2020-10-21 Assa Abloy 3 072 3 341 +8,8%
2020-10-22 Alfa Laval 1 773 1 710 -3,5%
2020-10-22 Munters Group 251 271 +8,2%
2020-10-22 Atlas Copco 4 780 5 021 +5,0%
2020-10-22 Lifco 454 582 +28,2%
2020-10-23 ABB 686 787 +14,7%
2020-10-23 Epiroc 1 675 1 820 +8,6%
2020-10-23 Lagercrantz 76 81 +6,3%
IT
2020-10-07 Dustin Group 86 101 +17,4%
2020-10-21 Ericsson 6 771 8 973 +32,5%
2020-10-22 Knowit 28 45 +59,1%
Konsumtionsvaror
2020-10-01 H&M 2 139 2 700 +26,2%
2020-10-22 Essity 4 353 4 119 -5,4%
2020-10-23 Dometic Group 714 690 -3,4%
Mat och dryck
2020-10-22 AAK 564 602 +6,8%
2020-10-22 Axfood 752 796 +5,9%
2020-10-22 Cloetta 125 130 +4,3%
2020-10-23 ICA Gruppen 1 669 1 656 -0,8%
Medicinteknik
2020-10-16 Getinge 1 792 2 028 +13,2%
Skog
2020-10-20 Stora Enso 142 175 +23,1%
2020-10-21 Holmen 547 714 +30,4%
2020-10-22 Billerud Korsnäs 588 570 -3,0%
Stål
2020-10-22 SSAB -933 -973 -4,3%
Sällanköp
2020-10-20 Husqvarna 863 997 +15,5%
2020-10-23 Electrolux 2 318 3 220 +38,9%
2020-10-23 Thule Group 404 596 +47,5%
Teleoperatörer
2020-10-20 Tele2 2 617 2 821 +7,8%
2020-10-21 Telia 7 788 8 211 +5,4%
Källa: Factset