Bättre resultat än väntat i svenska rapportperioden

Majoriteten av de stora börsbolagen har överträffat vinstförväntningarna under den pågående rapportperioden. Samtidigt har omsättningen legat i linje med förväntningarna för de flesta bolagen.
Det visar Finwires genomgång av 46 bolag med stöd av Factsets analytikerkonsensus.

På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 30 bolag varit bättre, 6 i linje och 10 sämre. Det motsvarar 65, 13 respektive 22%.

Av 27 OMXS30-bolag som sammanställs konsensus för har 20 hittills rapporterat. Av dessa har 15 varit bättre än väntat, 3 har varit som väntat och 2 har varit sämre än väntat.

Vad gäller omsättningen har det varit bättre än väntat hos 18 bolag, som väntat hos 21 bolag och sämre än väntat hos 7 bolag. Det motsvarar 39, 45 respektive 15%.

För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 % från prognosen.

I tabellen bifogas prognoser och utfall per bolag, sektorvis.

Datum Sektor/Bolag Resultat, prognos Resultat, utfall Skillnad
Bank
2021-01-21 Avanza Bank 396 418 +5,6%
2021-01-27 SEB 6 680 7 224 +8,1%
2021-02-01 Swedbank 5 855 6 178 +5,5%
2021-02-03 Handelsbanken 5 479 5 815 +6,1%
2021-02-04 Nordea 1 010 1 001 -0,9%
Bygg
2021-02-03 JM 655 789 +20,4%
2021-02-05 Skanska 6 256 6 588 +5,3%
Fordon
2021-01-26 Autoliv 285 311 +9,3%
2021-02-03 Volvo 8 774 10 935 +24,6%
2021-02-03 Veoneer -76 -77
Hälsovård
2021-02-03 Arjo 172 175 +1,5%
Industrivaror- och tjänster
2021-01-21 Sandvik 2 172 2 633 +9,6%
2021-01-26 Epiroc 1 989 2 212 +11,2%
2021-01-28 Lagercrantz 138 147 +6,6%
2021-02-01 Atlas Copco 5 309 5 402 +1,8%
2021-02-02 Indutrade 411 453 +10,1%
2021-02-02 SKF 2 382 2 582 +8,4%
2021-02-02 Lifco 651 672 +3,2%
2021-02-03 Alfa Laval 1 809 1 969 +8,9%
2021-02-03 Loomis 236 103 -56,3%
2021-02-03 Hexagon 282 287 +1,9%
2021-02-04 Securitas 1 357 1 404 +3,4%
2021-02-04 ABB 763 825 +8,2%
2021-02-04 Munters 269 245 -9,0%
2021-02-05 Assa Abloy 3 654 3 475 -3,4%
2021-01-28 Gränges 224 193 -13,9%
IT
2021-01-12 Dustin Group 159 171 +7,5%
2021-01-29 Ericsson 8 876 11 000 +23,9%
2021-02-04 Nokia 943 1 090 +15,6%
Kemisk industri
2021-02-01 Hexpol 585 622 +6,3%
Konsumtionsvaror
2021-01-29 H&M 3 328 3 897 +17,1%
2021-01-27 Essity 4 241 4 392 +3,6%
2021-02-03 Dometic 191 -160
Mat och dryck
2021-01-28 AAK 562 607 +8,0%
2021-01-28 Cloetta 139 123 -11,4%
2021-02-04 Axfood 520 566 +8,9%
Medicinteknik
2021-01-28 Getinge 1 875 1 817 -3,1%
Olja och gas
2021-01-28 Lundin Energy 598 649 +8,6%
Skog
2021-01-29 Stora Enso 138 118 -14,5%
2021-01-29 Billerud Korsnäs 664 568 -14,5%
2021-01-29 SCA 717 986 +37,5%
2021-02-05 Holmen 544 595 +9,4%
Stål
2021-01-29 SSAB 968 1 439 +48,7%
Sällanköp
2021-02-02 Electrolux 2 281 2 498 +9,5%
2021-02-03 Husqvarna -300 -129
Teleoperatörer
2021-02-02 Tele2 2 641 2 661 +0,8%
Källa: Factset