BE Group ökade vinsten rejält i tredje kvartalet

Stålgrossistbolaget BE Group redovisar ett rejält omsättningslyft och resultatförbättring i tredje kvartalet, jämfört med året innan.
BE Group
Foto: BE Group
Omsättningen steg 84,8% till 1 375 miljoner kronor (744). Ökningen beror främst på organisk tonnagetillväxt (21%), och positiva pris- och mixeffekter (65%).

Rörelseresultatet blev 219 miljoner kronor (4), med en rörelsemarginal på 15,9% (0,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 193 miljoner kronor (14), med en justerad rörelsemarginal på 14,0% (1,9). Bolaget kunde denna gång uppvisa lagervinster på 26 miljoner kronor, mot en förlust på 10 miljoner kronor samma period i fjol.

Resultatet före skatt var 214 miljoner kronor (-3). Resultatet efter skatt blev 175 miljoner kronor (-4), och per aktie 13,49 kronor (-0,32).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6 miljoner kronor (1).

”Normalt sett är tredje kvartalet ett svagt kvartal för BE Group, men fortsatt ökad efterfrågan i kombination med stigande stålpriser och ökade bruttomarginaler gör att BE Group levererar återigen ett starkt kvartal”, säger VD Peter Andersson.

Om den förväntade stålprisutvecklingen under fjärde kvartalet har BE Group-chefen följande att säga.

”Totalt sett kommer stålpriserna att fortsätta stiga i fjärde kvartalet, men inte på något sätt i närheten av tredje kvartalets prisökningar. Efterfrågan på stål bedöms vara hög kommande år och bedömningen är också att omställningen till grön ståltillverkning kommer att kräva en mer hållbar prisbild för stålproducenterna. I takt med att priserna stabiliseras är det möjligt att en viss marginalkontraktion sker då dyrare nyinköpt material säljs”, säger Andersson.

BE Group, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 375 744 84,8%
Rörelseresultat 219 4 5 375,0%
Rörelsemarginal 15,9% 0,5%
Rörelseresultat, justerat 193 14 1 278,6%
Rörelsemarginal, justerad 14,0% 1,9%
Resultat före skatt 214 -3
Nettoresultat 175 -4
Resultat per aktie, kronor 13,49 -0,32
Kassaflöde från löpande verksamhet 6 1 500,0%