Bergman & Beving ökar vinsten

Teknikhandelsbolaget Bergman & Beving redovisar en högre omsättning och vinst i det tredje kvartalet, jämfört med fjolårsperioden.
Byggarbetare med regnjacka och regnbyxa från Bergman & Bevings varumärke L.Brador

Omsättningen steg 11,3% till 1 086 miljoner kronor (976). Omsättningen i lokal valuta ökade med 15% varav 12% organiskt, vilket var en högre ökningstakt jämfört med tidigare under året.

Ebita-resultat blev 68 miljoner kronor (37), med en ebita-marginal på 6,3% (3,8).

Resultatet före skatt var 56 miljoner kronor (25).

Resultatet efter skatt blev 43 miljoner kronor (18), en ökning med 138,9% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,60 kronor (0,65), vilket innebär en ökning med 146,2% mot föregående år.

”Våra förvärv bidrog till den positiva resultatutvecklingen under kvartalet och hittills under året”, säger VD Pontus Boman.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 142 miljoner kronor (151).

”Efterfrågan från byggkunder var god medan efterfrågan från industrikunder var, trots en viss återhämtning, något svagare än motsvarande period föregående år. Efterfrågan på personlig skyddsutrustning var samtidigt stark. Satsningarna på våra starka produkter och varumärken samt på breddning av kundportföljen fortsatte med god framgång. Försäljningen till nya kunder ökade stadigt liksom försäljningen utanför huvudmarknaderna. Marginalen stärktes trots negativ valutapåverkan, främst från en svag norsk krona”, lyder sammanfattningen av kvartalet.

Bergman & Beving, Mkr Q3-2020/2021 Q3-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 1 086 976 11,3%
EBITA 68 37 83,8%
EBITA-marginal 6,3% 3,8%
Resultat före skatt 56 25 124,0%
Nettoresultat 43 18 138,9%
Resultat per aktie, kronor 1,60 0,65 146,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 142 151 -6,0%