BHG ökar omsättningen – nettoresultatet något lägre än väntat

E-handelsbolaget BHG redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelsevinsten ökade och på sista raden kom resultatet in något lägre än förväntat.
BHG

Omsättningen steg 31,8 % till 3 550,6 miljoner kronor (2 694,9). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 304. Den organiska tillväxten var 14,1 %.

”Vår resa mot nästa etappmål, att nå en nettoomsättning om 20 miljarder kronor, fortsätter. Efter den exceptionella organiska tillväxten under de senaste fyra kvartalen har vi etablerat en ny nivå att utgå ifrån: Med en total tillväxt på 31,8 % i kvartalet passerade vi 10,8 Mdkr i nettoomsättning för den gångna tolvmånadersperioden och ligger på en proforma LTM-nivå om 11,9 Mdkr, exklusive det nyligen avslutade HYMA-förvärvet. Vi förväntar oss att HYMA adderar en dryg miljard på helårsbasis”, uppger vd Adam Schatz i rapporten.

Bruttovinsten blev 954,5 miljoner kronor (675,5), med en bruttovinstmarginal på 26,9 % (25,1).

Rörelseresultatet blev 261,6 miljoner kronor (222,0). Rörelsemarginalen var 7,4 % (8,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 278,0 miljoner kronor (232,7), med en justerad rörelsemarginal på 7,8 % (8,6).

Resultatet före skatt var 248,7 miljoner kronor (190,1).

Resultatet efter skatt blev 199,9 miljoner kronor (147,2), analytikerkonsensus 205.

Resultat per aktie hamnade på 1,62 kronor (1,33).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 336,1 miljoner kronor (605,1).

”Den procentuella tillväxttakten under det andra kvartalets tre månader var lätt avtagande, men trenden så här långt in i det tredje kvartalet, i synnerhet i DIY-segmentet, är mer i nivå med den
vi såg i den starka inledningen av det andra kvartalet”, framgår det av rapporten.

När det gäller störningar i de globala logistik- och produktförsörjningskedjorna har dessa fortsatt att ha en viss negativ inverkan. Det beskrivs att tillväxten hade kunnat vara ytterligare 3-5 procentenheter högre under kvartalet.

”Vi förväntar oss att fraktraterna förblir höga genom årets tredje och fjärde kvartal och att vissa flaskhalsar kommer att bestå. Samtidigt bedömer vi att vår storlek är en avgörande fördel i det pågående arbetet som syftar till att tillse att BHGs verksamheter prioriteras av våra tillverkande partners och av fraktbolagen”.

BHG, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 3 550,6 3 304 7,5% 2 694,9 31,8%
Bruttoresultat 954,5 675,5 41,3%
Bruttoresultatmarginal 26,9% 25,1%
Rörelseresultat 261,6 222,0 17,8%
Rörelsemarginal 7,4% 8,2%
Rörelseresultat, justerat 278,0 232,7 19,5%
Rörelsemarginal, justerad 7,8% 8,6%
Resultat före skatt 248,7 190,1 30,8%
Nettoresultat 199,9 205 -2,5% 147,2 35,8%
Resultat per aktie, kronor 1,62 1,33 21,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 336,1 605,1 -44,5%

Konsensusdata från Factset