Billig aktie värd en chans

ANALYS Doros seniormobiler är inte längre någon växande affär. Men bolagets nya tillväxtben, trygghetslarm, lockar tillräckligt mycket för en köprekommendation.

KÖP Till följd av en inbromsande mobiltelefonförsäljning har smallcap-bolaget Doro gått kräftgång på börsen, och på tre år har aktien backat över femtio procent. Bakom kulisserna har bolaget dock breddat sin verksamhet – genom flera förvärv har en snabbväxande och höglönsam tjänsteverksamhet med en stor andel återkommande intäkter byggts upp. Börsen tycks se på Doro som en döende mobiltelefontillverkare, men vi Affärsvärlden bedömer att det kan vara läge att fånga den fallande kniven.

Doro är allra mest känt för sina lättanvända mobiltelefoner, vars främsta målgrupp är seniorer, och dessa står för runt 70 procent av bolagets intäkter. Att sälja lättanvända mobiltelefoner till pensionärer var länge en attraktiv affär, men ett skiftande konsumentbeteende har ställt till det för bolaget.

Smartphonepenetrationen hos äldre har ökat markant de senaste fem åren, men för Doro verkar smartphoneförsäljningen aldrig riktigt ta fart. I dag står smartphoneförsäljningen för cirka 15 procent av bolagets intäkter. Att försäljningen inte tagit fart är å andra sidan inte särskilt märkligt – det är en stor skillnad mellan att vara verksam på en extremt nischad marknad och att konkurrera med globala jättar som Apple och Samsung.

Redan i slutet av 2016 fanns det tecken på att Doros försäljning började mattas av, och denna dystra trend har mer eller mindre fortsatt. Under 2018 minskade bolagets intäkter från affärssegmentet produkter (som utgörs av mobil- och smartphones) med drygt 6 procent till 1,6 miljarder. Men precis som inledningen skvallrade om så är det inte detta affärsområde som lockar i Doro.

Genom tre större förvärv har Doro byggt upp en intressant tjänsteverksamhet. Erbjudandet består främst av försäljning och installation av trygghetslarm samt drift av den medföljande larmmottagningen. Kunderna återfinns framförallt inom offentlig sektor, och bolaget uppger att de har cirka hälften av den svenska marknaden och en tredjedel av den norska. Uppskattningsvis är två tredjedelar av intäkterna i detta affärssegment återkommande abonnemangsintäkter, och totalt har Doro ungefär 200 000 ”prenumeranter”. Under 2018 växte intäkterna med 48 procent till totalt 285 miljoner kronor, och således utgör detta affärsområde resterande 15 procent av koncernens omsättning.

Majoriteten av årets tillväxt härrör från det förvärv av brittiska Welbeing som Doro genomfördes i somras. För förvärvet betalade Doro cirka 130 miljoner kronor, och på årsbasis omsätter Welbeing omkring 90 miljoner kronor med ett rörelseresultat före avskrivningar på drygt 16 miljoner kronor. Förvärvsmultipeln uppgick således till 8 gånger ebitda-resultatet.

Varken organisk tillväxt eller lönsamhet särredovisas, men om vi försöker exkludera de intäkter som Welbeing bidragit med de sju månader sedan det konsoliderades i räkenskaperna borde tillväxten för tjänster landa på knappt 20 procent. Givet att den svenska och den norska tjänsteverksamheten har liknande marginaler som Welbeing bör affärsområdets rörelsemarginal ligga omkring 13–14 procent. Dock kan marginalerna vara högre än så, för trots att intäkterna på en koncernnivå sjönk med 1 knapp procent under 2018 ökade rörelseresultatet till 122 miljoner kronor, jämfört med 92 miljoner kronor föregående år.

I Affärsvärldens huvudscenario bedömes tjänstesidan fortsätta att växa organiskt med mellan 10 och 15 procent per år de närmsta åren. En viktig drivkraft för detta är att analoga trygghetslarm byts ut mot digitala. En annan drivkraft är en åldrande befolkning som i allt större utsträckning vill bo kvar hemma istället för på hem, vilket torde öka efterfrågan på Doros tjänster. Fler förvärv förefaller också troligt – bolaget har som mål att 30 procent av intäkterna ska komma från tjänster och med en nettoskuld omkring 0,5 gånger ebitda-resultatet finns det definitivt utrymme. På produktsidan räknar vi dock med fortsatta utmaningar och därmed krympande intäkter.

Osäkerheten i vinstprognoserna för Doro blir stora eftersom respektive affärsområdes lönsamhet inte är kända samtidigt som det är svårt att sia om i vilken takt produktförsäljningen kommer att minska framöver. På Affärsvärldens prognoser handlas Doro till cirka 6 gånger rörelsevinsten (ev/ebit) 2020, och då är potentiella förvärv ej beaktade. Det hade varit en rimlig värdering för ett döende mobiltelefonbolag, men givet potentialen i tjänsteverksamheten tycker vi att det är aningen lågt. I ett scenario där bolaget värderas upp till beskedliga 8 gånger rörelsevinsten blir avkastningspotentialen på ett år knappt 35 procent. Riskerna är såklart stora. Än står den traditionella telefonverksamheten för 85 procent av intäkterna, men vid nuvarande värdering tycker vi ändå att Doro är värd en chansning.

 

Det här aktierådet publiceras exklusivt för Affärsvärlden Analys+ prenumeranter.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.