Bimobject minskar förlusten i första kvartalet

Bimobject redovisar en ökad omsättning och lägre förlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 9,5 procent till 35,8 miljoner kronor (32,7).
Ebitda-resultat blev -23,3 miljoner kronor (-28,3).
Rörelseresultatet blev -25,7 miljoner kronor (-30,3).
Resultatet före skatt var -26,1 miljoner kronor (-29,2).
Resultatet efter skatt blev -26,1 miljoner kronor (-27,6).
Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-0,23).
Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -13,6 miljoner kronor (-24,6).
“Vi har arbetat hårt för att stärka kontrollen över vår kostnadsbas och rörelsekapital. Våra totala kostnader är nu ner till samma nivå som Q1 2019, och jämfört med Q4 2019 minskade rörelsekostnaderna med 11 procent. Vårt operativa kassaflöde förbättrades också med 11,0 miljoner kronor främst genom förbättringar i kundfordringar”, säger vd Carl Silbersky i rapporten.

Bimobject, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 35,8 32,7 9,5%
EBITDA -23,3 -28,3
Rörelseresultat -25,7 -30,3
Resultat före skatt -26,1 -29,2
Nettoresultat -26,1 -27,6
Resultat per aktie, kronor -0,22 -0,23
Kassaflöde från löpande verksamhet -13,6 -24,6


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här