Biogaia ökar omsättning och vinsten – pandemin påverkar fortsatt

Bioteknikbolaget Biogaia ökar såväl omsättningen som vinsten i det första kvartalet.
Biogaia
Omsättningen steg 10,5% till 202 miljoner kronor (182,8). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter ökade med 11% till 196,8 miljoner kronor (177).

Rörelseresultatet blev 64,2 miljoner kronor (55,6), med en rörelsemarginal på 31,8% (30,4).

Resultatet före skatt var 64 miljoner kronor (55,4).

Resultatet efter skatt blev 50,4 miljoner kronor (41,7) och resultatet per aktie hamnade på 2,50 kronor (2,39).

”Som väntat fortsatte pandemin att hålla världen i sitt grepp under Q1 och kommer sannolikt att fortsätta göra så till en stor del av världens befolkning har vaccinerats. Läget fortsätter att hindra oss från att arbeta som vi och våra partner är vana vid. Det redan tidigare ökade fokuset på onlineförsäljning har nu fått ännu större betydelse och gynnar BioGaia framförallt i USA och Kina. Vi arbetar därför med hög prioritet för att öka vår onlinedistribution i flera marknader och förväntar oss att det kommer att ytterligare förstärka vår försäljningsutveckling, även när vi kan återvända till mer ’normala’ tider”, skriver VD Isabelle Ducellier i rapporten.

Hon fortsätter.

”Efter de två första mycket starka kvartalen 2020, minskade försäljningen sista halvåret, framförallt i några av våra mer mogna marknader. Det är svårt att förutsäga när återvändandet till mer gynnsamma förhållanden kan förväntas ske, och det är därför tillfredställande att kunna leverera en försäljningsökning på 10 procent (en organisk tillväxt på 21 procent) jämfört med första kvartalet förra året. Således ser vi en god försäljningsökning trots att vi har minskat försäljningen i två stora och traditionellt starka marknader, Finland och Italien. Vi är dock fortsatt försiktiga i vår bedömning av tillväxttakten tills den globala situationen har normaliserats.”

Biogaia, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 202 182,8 10,5%
Rörelseresultat 64,2 55,6 15,5%
Rörelsemarginal 31,8% 30,4%
Resultat före skatt 64 55,4 15,5%
Nettoresultat 50,4 41,7 20,9%
Resultat per aktie, kronor 2,50 2,39 4,6%