Blockkedjeteknikbolaget JS Security noteras på Spotlight

Investeringsbolaget New Equity Ventures innehav JS Security har fått sin ansökan om notering godkänd och aktien kommer att börja handlas på Spotlight den 12 maj.
Börsnotering

JS Security har specialiserat sig på cybersäkerhet och datalagring. Tech-bolagets huvudsakliga produkt, Delta/NET, är ett lagringsnätverk baserat på blockkedjeteknologi. Tekniken kan skapa ett privat lagringsnätverk där endast ägaren av data, datamottagaren eller relevant person med rätt behörighet har tillgång till den lagrade data.

I samband med noteringen genomför bolaget likt många andra företag en listningsemission. Företaget siktar på att resa 8 miljoner kronor i färskt kapital. En unit ger en aktie och teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen är 6 kronor per aktie. Pre-money värdering är 30 miljoner kronor. Teckningsperioden är 19-30 april. Totalt är 66% av emissionen säkrad. Noteringen är villkorad att emissionen blir fulltecknad och att bolaget når erforderlig ägarspridning.

”JS Security har fört ett målinriktat arbete för att notera aktierna på en marknadsplats och en marknadsnotering hos Spotlight Stock Market är ett strategiskt viktigt steg för bolaget. Noteringen har i syfte att skapa en större transparens i JS Security och kring blockchain. Sen är en noterad miljö självklart en viktig kvalitetsstämpel för bolaget och kommer vara en viktig komponent i dialogen med många av våra kunder. Vi är mycket glada för detta besked och ser fram emot den 12 maj 2021”, säger Hampus Nyström, vd för JS Security.

Kapitalet som företaget reser kommer att användas för en vidareutveckling av produkten Delta/NET samt förstärkta säljinsatser och regleringar av skulder. Bolaget uppger att man ser en stor efterfrågan på företagets produkt.