Boliden-brand ger resultatsmäll på 200 miljoner kronor

Gruvbolaget Bolidens produktion vid anrikningsverket Ketvisa i Finland har kunnat startas upp igen efter branden i primärkrossanläggningen natten mellan den 28 och 29 maj.
Foto: Johanna Norin/TT
Mobila krossningsverk har satts upp och produktionen ligger på knappt 90 procent av normal kapacitet. Inspektioner efter branden pågår fortfarande och orsaken till branden är ännu inte fastlagd. Det framgår av ett pressmeddelande.

Skadorna på den tunga utrustningen såsom kross och lamellmatare är begränsad medan det är omfattande skador på el- och ventilationssystemen. En preliminär bedömning är att reparationerna kommer att ta två till tre månader. Även en försäkringsutredning är inledd.

Den sammanlagda påverkan på rörelseresultatet i affärsområdet gruvor är preliminärt uppskattad till cirka 200 miljoner kronor fördelat på andra och tredje kvartalet. Affärsområdet smältverk kommer inte att påverkas.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här