Boliden frias i tingsrätten

Tingsrätten friade i dag Metso Mineral för ansvar för den arbetsplatsolycka som inträffade i Aitikgruvan den 19 januari 2010 då en man fick livshotande skador efter att ha fått en 300 kilo tung maskindel över sig.

Efter att åklagaren lagt ned talan mot Boliden Mineral då brott inte kunnat styrkas har tingsrätten avskrivit målet mot Boliden, framgår det av ett pressmeddelande.

Olyckan inträffade i januari 2010 under ett underhållsarbete som pågick i en kvarn på uppdrag av Boliden Mineral med Metso Minerals som entreprenör. En man fick livshotande skador i form av flera brott på halskotpelare med omfattande förlamning och känselbortfall som följd.

Åklagaren väckte talan om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada och begärde att Metso Minerals skulle åläggas företagsbot. Åklagaren gjorde gällande att personal med skyddsansvar vid Metso Minerals av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat bolaget enligt arbetsmiljölagen till förebyggande av olycksfall. Detta bestreds av Metso Minerals.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.