Boliden krossar förväntningarna – föreslår extrautdelning

Gruvbolaget Boliden redovisar en rapport för fjärde kvartalet som överträffar förväntningarna både vad gäller omsättning och resultat. Utdelningen höjs och bolaget föreslår också en extrautdelning.
Boliden
Foto: Johanna Norin/TT

”Ett mycket bra kvartal. Vid våra gruvor är utvecklingen i Kevitsa särskilt positiv samtidigt som produktionen vid smältverken präglats av hög stabilitet”, säger VD Mikael Staffas.

Omsättningen steg 24,7% till 16 170 miljoner kronor (12 972). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 14 446.

Rörelseresultatet blev 3 077 miljoner kronor (1 744), väntat rörelseresultat var 2 669. Rörelsemarginalen var 19,0% (13,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 3 043 miljoner kronor (1 721), väntat var 2 628, med en justerad rörelsemarginal på 18,8% (13,3).

”Resultatförbättringen beror främst på högre halter och anrikning inom Gruvor samt på högre volymer inom Smältverk. Högre metallpriser bidrog positivt”, skriver bolaget. Resultatet blev också belastat av planerade underhållsstopp på 100 miljoner kronor (70).

Resultatet före skatt var 3 013 miljoner kronor (1 667).

Resultatet efter skatt blev 2 353 miljoner kronor (1 360), analytikerkonsensus 2 023.

Resultat per aktie hamnade på 8,60 kronor (4,97).

I utdelning föreslås 8,25 kronor (7,00), väntat 9,08. Därutöver föreslås en extra utdelning på 6,00 kronor per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Boliden, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 16 170 14 446 11,9% 12 972 24,7%
Rörelseresultat 3 077 2 669 15,3% 1 744 76,4%
Rörelsemarginal 19,0% 18,5% 13,4%
Rörelseresultat, justerat 3 043 2 628 15,8% 1 721 76,8%
Rörelsemarginal, justerad 18,8% 18,2% 13,3%
Resultat före skatt 3 013 1 667 80,7%
Nettoresultat 2 353 2 023 16,3% 1 360 73,0%
Resultat per aktie, kronor 8,60 4,97 73,0%
Utdelning per aktie, kronor 14,25 9,08 7,00 17,9%

Konsensusdata från Factset