Bolidens produktionskapacitet återställd – tar ytterligare resultatbelastning

Gruvbolaget Boliden meddelar att produktionskapaciteten i Aitik och Tara nu är fullt återställd efter tidigare meddelade produktionsstörningar till följd av covid-19 och haverier. Det framgår av ett pressmeddelande.
Boliden, Aitik
Aitik. Foto: Lars deWall/Boliden
Påverkan på rörelseresultatet i affärsområdet gruvor bedöms uppgå till -300 miljoner kronor i första kvartalet, jämfört med -200 miljoner kronor som tidigare kommunicerats.

I Aitik är produktionen i anrikningsverket nu åter i full kapacitet. Stoppet i en av två primärkvarnar varade närmare tre veckor längre än först uppskattat till följd av tillkommande reparationer av hydrauliksystemet. Den sammanlagda produktionspåverkan i Aitik bedöms nu till drygt 2 miljoner ton minskad genomsättning.

Taras gruvproduktion återstartades planenligt cirka en vecka efter att haveriet i uppfodringsanläggningen inträffade.