Bonavas rapport belönas med upprevideringar av rekommendationer och riktkurser

Bonavas Q4-rapport belönas med höjda rekommendationer och riktkurser av de som följer bolaget.
Bonavas VD Peter Wallin.
Peter Wallin. Foto: Bonava
Kepler Cheuvreux höjer till köp från behåll och sätter en högre riktkurs på 105 kronor (89). Analyshuset konstaterar att det underliggande resultatet kom in 10% över förväntan och det trots att bolaget publicerat preliminära kvartalssiffror. Från rapporten utläser man att situationen i Norden verkar ha förbättrats.

”Förlustprojekt är nu inte längre del av verksamheten”, skriver Kepler.

Baserat på att Bonavas byggstarter ökade med nästan 30% 2020 (67% i Q4), bedöms detta driva på för starka prognoser för 2022. I år förväntar man sig förbättrade marginaler från bolaget.

Handelsbanken höjer också till köp från behåll. Ny riktkurs är 115 kronor (90). Rapporten visar mer optimistiska framåtblickande utsikter än tidigare, samt skapar förväntningar om högre marginaler. Vinstprognoserna för 2021 och 2022 höjs med 8 respektive 35%. ”Vi bedömer att den långsiktiga kurspotentialen är stor”, skriver Handelsbanken.

Nordea höjer sin riktkurs till 111 kronor (98) med upprepat köp.

Bonavas-B aktie är upp 5,1% till 93,10 kronor på måndagen.