Boozt minskar vinsten mer än väntat

E-handelsbolaget Boozt minskade rörelseresultatet mer än väntat men höjer nu prognosen: "Prioriterar tillväxt".
Boozt säljer kläder på nätet och är ett av Sveriges största e-handelsföretag. Årsomsättningen ligger på cirka 3,5 miljarder för koncernen.

E-handelsbolaget Boozt redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var däremot lägre än väntat men bolaget höjer helårsprognosen.

Omsättningen steg 20,2 procent till 1 476 miljoner kronor (1 228,2). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 502.

Rörelseresultatet blev 80,9 miljoner kronor (120,3), väntat rörelseresultat var 129. Rörelsemarginalen var 5,5 procent (9,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 100 miljoner kronor (141), väntat var 130, med en justerad rörelsemarginal på 6,8 procent (11,5).

Resultatet efter skatt blev 61,1 miljoner kronor (91). Resultat per aktie hamnade på 0,94 kronor (1,58).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 32,3 miljoner kronor (470,6).

En väsentlig händelse under kvartalet var att man förvärvade 66,7 procent av aktierna i e-handelsbolaget Rosemunde.

Man höjer även prognoserna vad gäller nettoomsättningstillväxt för 2021 till 27,5-32,5 procent från tidigare 25-30 procent.

VD Hermann Haraldsson kommenterar rapporten: “Jag är stolt över att vi under det andra kvartalet lyckades uppnå en tillväxt om 23 procent i lokal valuta, särskilt med tanke på förra årets starka utveckling och att samhället återöppnats långsammare än förväntat efter pandemin. Dessutom är vår lönsamhet fortsatt branschledande och kundnöjdheten är den högsta någonsin.”

Han fortsätter.

”Med den starka utvecklingen under det första halvåret och med en lovande start på det andra halvåret har vi uppgraderat vår prognos för nettoomsättningstillväxten samt står fast vid vår förväntan om att leverera en branschledande rörelsemarginal. Under resten av 2021 och inom den närmsta framtiden, prioriterar vi tillväxt. Vi försöker dra lärdom av andra branscher och strävar efter en ökad volym för att uppnå skalfördelar och för att bibehålla vår konkurrenskraft och relevans.”