Boozt planerar att ta in högst 803 miljoner danska kronor i parallellnotering på Köpenhamnsbörsen

Boozt planerar att ta in högst 803 miljoner danska kronor i samband med bolagets planerade parallellnotering på Köpenhamnsbörsen, Nasdaq Copenhagen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Boozt säljer kläder på nätet och är ett av Sveriges största e-handelsföretag. Årsomsättningen ligger på cirka 3,5 miljarder för koncernen.
Erbjudandet omfattar 5,74 miljoner nyemitterade stamaktier till en teckningskurs i det breda intervallet 110 till 140 danska kronor, vilket motsvarar 631 till 803 miljoner danska kronor. Räknat på en teckningskurs mitt i intervallet kommer bolaget vid fullteckning att tillföras 717 miljoner danska kronor före emissionskostnader.

Teckningstiden i erbjudandet inleds den 10 november och avslutas den 23 november både för allmänheten i Danmark och för institutionella investerare. Teckningskursen kommer meddelas senast klockan 07:30 den 24 november och aktien ska börja handlas på Köpenhamnsbörsen samma dag.