Boozt satt pris till 105 danska kronor inför dagens parallellnotering i Köpenhamn

E-handelsbolaget Boozt meddelar att erbjudandet att teckna nya stamaktier i samband med noteringen på Köpenhamnsbörsen med god marginal var övertecknat. Priset fastställdes till 105 danska kronor per aktie och cirka 2 600 investerare har tilldelats aktier.
Foto: Boozt
Prisintervallet var initialt 110-140 danska kronor men justerades till att enbart ha ett maximalt erbjudandepris på 140 danska kronor. Detta efter hög volatilitet på marknaden efter vaccinbeskedet, med e-handelsbolag som en sektorförlorare.

“Att se en sådan stark efterfrågan och stöttning från en mängd olika investerare är en bekräftelse på de framgångar vi redan har uppnått, men också för våra ambitioner att säkerställa vår ledande position inom online mode och livsstil i Norden. Vi är särskilt glada över det stora intresset från privatpersoner, vilka vi har valt att prioritera vid aktieallokeringen eftersom de utgör en viktig del av vår ägarbas. Vi skulle vilja ta tillfället i akt att välkomna både nya och nuvarande ägare, när vi nu inleder nästa kapitel i vår resa”, säger styrelseordförande Henrik Theilbjørn.

Boozt kommer att tillföras en bruttolikvid på cirka 602 miljoner danska kronor före emissionskostnader. Handeln på Köpenhamnsbörsen inleds idag fredag 20 november.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här