”Börsen värderad på samma nivå som innan pandemin – trots lyftet”

Den globala aktiemarknaden har dubblats i värde sedan botten 2020, men marknaden handlas till samma värdering som innan pandemin. Det skriver Ålandsbanken i en marknadsutblick.
Fastighetsaktier
Ålandsbanken ser både orosmoln och faktorer som talar för börsen nästa år.

I sin marknadsutblick skriver Ålandsbanken att konjunkturbilden är fortsatt positiv. Det finns dock orosmoln såsom hög inflation, förnyad virusspridning och penningpolitiska åtstramningar, som på kort sikt kan dämpa riskaptiten.

Trots orosmolnen väntas 2022 bli ett år med stark global tillväxt. Detta krattar banan för stigande bolagsvinster och en gynnsam utveckling i aktie- och kreditmarknaden, menar Ålandsbanken. Trots komponentbrist och flaskhalsar i leverantörskedjor leder också den starka orderingången till att aktiviteten i industrin accelererar.

Ålandsbanken noterar också att smittspridningen har lett till avtagande genomslag i de finansiella marknaderna. Den första vågen innebar kraftiga börsfall medan den tredje vågen passareade i en börsuppgång.

Max Matthiessen: Det kan fortfarande bli ett tomterally

”Men trots att den globala aktiemarknaden dubblats i värde sedan botten 2020 så handlas marknaden till samma värdering som innan pandemin”, skriver Ålandsbanken.

Banken behåller en positiv marknadssyn och menar att det är svårt att utan ett aktivt risktagande hitta en bra avkastning på grund av de låga räntorna. Banken ser attraktiva riskpremier i aktier och högräntekrediter (HY) och är överviktade i dessa tillgångsslag. USA viktas upp något, då risken för omfattande nedstängningar ses som större i Europa. Vidare är banken avvaktande till långa obligationer då på grund av stigande räntor.