Börsintroduktionerna ökade 2020 – väntas fortsätta tillta 2021

Aktiviteten vad gäller svenska börsintroduktioner återhämtade sig under det andra halvåret 2020. Detta efter en svag inledning på året. Under året var också den globala nivån på kapitalanskaffning i börsintroduktioner på den högsta nivån på ett decennium. Tillväxten väntas fortsätta under år 2021, enligt Baker McKenzies IPO-rapport.
Efter sommaren har många noteringar lanserats som tidigare varit uppskjutna, tillsammans med att ett flertal nya noteringar har nått i mål.

”Aktiviteten och noteringarna har tagit rejäl fart efter sommaren. Vår bedömning är att den kraftigt ökade noteringsaktiviteten kommer att hålla i sig 2021. Vi ser också ett stort intresse för dual listings, det vill säga när bolag noteras på mer än en börs samt att utländska bolag vill notera sig i Sverige, såsom till exempel Implantica och Media and Games Invest”, säger Joakim Falkner advokat och ansvarig för Capital Markets i Europa, Mellanöstern och Afrika på Baker McKenzie, i ett pressmeddelande.

På Stockholmsbörsen gjordes nio olika noteringar på huvudlistan, där sammanlagt 17,6 miljarder kronor togs in, samt två gränsöverskridande noteringar som drog in 1,6 miljarder kronor. Detta kan jämföras med 20,7 miljarder i totalt tio noteringar under 2019.

”I Sverige var det färre börsintroduktioner under första halvåret, främst på grund av covid-19 och den stora marknadsosäkerhet som rådde. Efter sommaren har dock många noteringar lanserats som tidigare varit uppskjutna, tillsammans med att ett flertal nya noteringar har nått i mål. Under hela året har det även varit både många och stora riktade nyemissioner”, säger Joakim Falkner.

Enligt rapporten påverkade coronapandemin och politiska spänningar till att allt fler börsnoteringar var inhemska jämfört med gränsöverskridande noteringar. Globalt togs sammanlagt 331 miljarder dollar in under 2020 genom över 1 591 börsnoteringar. Värdeökningen summeras i 42% jämfört med 2019.