Bostadspriserna steg på bred front i augusti

Efter några mer dämpade sommarmånader steg såväl villa- som lägenhetspriserna på bred front i augusti, visar SBAB:s och Booli:s prisindex.
SBAB:S Robert Boije och bostadsmarknaden.
SBAB:S Robert Boije. Foto: Hasse Holmberg / TT och SBAB

Lägenhetspriserna steg i i nästan alla regioner i indexet i augusti. Undantaget var Storgöteborg, där priserna stod mer eller mindre stilla. I Storstockholm och Stormalmö steg priserna med 1,3 respektive 1,1%.Mest steg lägenhetspriserna i Mellersta Sverige, med 4,4%.

”Efter två sommarmånader med röda siffror i storstadsområdena ser vi nu att lägenhetspriserna vänt upp något i Storstockholm och Stormalmö. Priserna ligger dock fortfarande kvar under de tidigare toppnoteringarna under året”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Även villapriserna steg på bred front under månaden. Undantagen var Storstockholm, där de stod stilla, och Mellersta Sverige, där de sjönk med 0,6%. Den högsta noteringen stod Stormalmö för, med en uppgång på 3,8%. I Storgöteborg steg priserna med 2,8%.

”Det blir nu intressant att följa utvecklingen under hösten. Vi vet erfarenhetsmässigt att hösten brukar vara mer lugn på bostadsmarknaden, men osäkerheten är för närvarande stor. I ena vågskålen, som lutar mot stillastående priser i närtid eller kanske till och med fallande priser på lite sikt, ligger stigande långa boräntor framöver och en viss återgång till mer normala konsumtionsmönster i takt med att pandemin klingar av. I den andra vågskålen ligger ökande optimism i kölvattnet av det succesivt förbättrade ekonomiska läget i stort i Sverige”, säger Robert Boije