Bostadspriserna stiger på bred front

Såväl bostadsrätts- som villapriserna steg i februari. Det visar SBAB och Booli:s data över samtliga registrerade bostadsförsäljningar under februari.

”När man inte tror att priserna kan stiga så mycket mer sett till ekonomiska fundamenta som hushållens inkomster och räntor, så fortsätter de ändå att göra det. Det är tydligt att coronapandemin fortsatte att sätta avtryck på bostadsmarknaden även under februari”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Lägenhetspriserna steg som mest i Norra Sverige, där uppgången summeras till 3,7%. I Södra Sverige steg priserna med 2,4% och i Mellersta Sverige med 1,6%. I Storstockholm och Storgöteborg steg priserna med 1,5% respektive 1,2% medan de steg med 3,5% i Stormalmö.

Vad gäller villapriserna låg prisuppgången i Södra Sverige på 4,8%, följt av Mellersta Sverige, med en uppgång på 2,7% och Norra Sverige, där priserna gick upp med 2,0%.

Mest steg dock villapriserna i Stormalmö, där uppgången summeras till 5,5%. I Storstockholm och Storgöteborg steg priserna med 4,0% respektive 0,8%.

Lista: Tio dyraste lägenheterna

”När vi nu summerar ett år med corona, kan vi konstatera att lägenhetspriserna har stigit med mellan 4 och 11 procent och villapriserna med mellan 14 och 21 procent i Sveriges olika regioner. Det är anmärkningsvärda siffror under ett krisår men kan till större delen troligen förklaras av det kraftigt ökade intresset av att bo ändamålsenligt under rådande situation. Risken är förstås att det kommer ett bakslag när pandemin är över, även om jag inte tror att den ska överdrivas”, säger Robert Boije.