Boule Diagnostics minskar vinsten

Diagnostikbolaget Boule Diagnostics rapporterar minskad omsättning och vinst under första kvartalet.
Boule Diagnostics
Boule Diagnostics säljer blodcellräknare och tillhörande förbrukningsvaror i form av reagenser. Foto: Boule Diagnostics
Omsättningen sjönk 15,0% till 100,6 miljoner kronor (118,4). Organiskt föll omsättningen 6,2%.

Bruttovinsten blev 44,7 miljoner kronor (55,2), med en bruttovinstmarginal på 44,4%(46,6).

Bruttomarginalen uppges ha påverkats negativt av produktmix med lägre andel förbrukningsvaror, negativa produktionsvarianser till följd av fortsatt lågt kapacitetsnyttjande och ökade kostnader i leveranskedjan.

Rörelseresultatet blev 6,8 miljoner kronor (15,2), med en rörelsemarginal på 6,8% (12,8).

Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (7,4), en minskning med 95,9% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (0,38).

VD Jesper Söderqvist skriver i en kommentar till rapporten att den ökade orderingången är glädjande men det finns utmaningar i försörjningskedjan.

I nuläget överträffar efterfrågan på instrument dock bolagets produktionskapacitet som begränsas av materialförsörjningen.

”Under hela 2020 har det varit besvärligt med transporter både för inleveranser av material och för kundleveranser. Den senaste månaden har situationen förvärrats och vi upplever störningar och förlängda ledtider på komponenter och råvaror. Störningarna har skapat merarbete, ökade fraktkostnader och även risk för ökade inköpspriser”, kommenterar bolagschefen.

Bolaget planerar dock för fortsatt normalisering av efterfrågan under andra halvåret 2021.

Boule Diagnostics, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 100,6 118,4 -15,0%
Bruttoresultat 44,7 55,2 -19,0%
Bruttoresultatmarginal 44,4% 46,6%
Rörelseresultat 6,8 15,2 -55,3%
Rörelsemarginal 6,8% 12,8%
Resultat före skatt 3,9 10,2 -61,8%
Nettoresultat 0,3 7,4 -95,9%
Resultat per aktie, kronor 0,02 0,38 -94,7%