Brummer avvecklar fond

Skälen är ett svagt resultat, uppger bolaget.

Styrelsen i Carve Capital AB har beslutat att avveckla fonderna Carve 1, Carve 2 och Carve Master.

”Skälen är ett svagt resultat de senaste åren, en minskande fondförmögenhet och svårbedömda utsikter framöver”, skriver Hedgefondsfirman Brummer & Partners om beslutet.

Hedgefonden har haft det tufft under pandemin och i samband med marknadsoron i mars backade fonden kraftigt. På en månad tappade fonden 14,7 procent.

Utvecklingen för fonden har sedan dess varit medioker och fram till och med den sista juli har fonden tappat 12,8 procent sedan årsskiftet.

I början av april räknade dem med att komma tillbaka starkt med tanke på det extrema läge som uppkommit på finansmarknaderna. ”Men portföljen har inte
återhämtat sig tillräckligt snabbt” står det i ett pressmeddelande.

De främsta förklaringarna till varför det inte har blivit som man hade tänkt är:

• Massiva centralbanksinterventioner har slagit sönder normala samband mellan aktier och krediter samt lett till ett kraftigt börsrally.

• Med vår marknadsneutrala exponering inom kapitalstrukturinvesteringar har vi inte fullt ut dragit nytta av den starka marknad som vi sett de senaste månaderna.

• Vår generella inriktning att ligga långa i värdeaktier och korta i högt värderade aktier har bidragit till ett svagt resultat de senaste åren, inte minst innevarande år.

 

”Beslutet att lägga ned är tråkigt att fatta, samtidigt som logiken är klar. Med en minskande fondförmögenhet, och fortsatt ofördelaktigt och svårbedömt förhållande mellan aktier och företagsobligationer, bedömer styrelsen att förutsättningar saknas för att leverera enligt förvaltningsmålen på såväl kort som längre sikt i nuvarande form”, skriver Per Josefsson, ordförande i Carve Capital AB, i en kommentar till beslutet.