Bulten vänder till vinst

Verkstadsbolaget Bulten redovisar en tredje kvartalsrapport som är bättre på samtliga rader jämfört med året innan. Orderingången sticker ut särskilt med en ökning på drygt 70 procent. Bolaget vänder också till vinst för perioden.
Bultens fästelement tillverkas i huvudsak av trådstänger genom så kallad kallslagningsteknik där upp till 300 fästelement formas varje minut, beroende på dimension och maskin. Drygt 80 procent av Bultens försäljning går till lätta fordon och då särskilt för användning i chassit.
Omsättningen steg 18,8% till 853 miljoner kronor (718).

Orderingången landade på 1 322 miljoner kronor (776), en ökning med 70,4% mot föregående år.

“Den högre omsättningen och kraftiga orderingången visar en fordonsmarknad i återhämtning, men framförallt att Bulten fortsätter vinna marknadsandelar till följd av nya kontrakt och en fördelaktig utveckling av PSM som förvärvades tidigare i år”, skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev 40 miljoner kronor (-8), med en rörelsemarginal på 4,7%.

Resultatet före skatt var 30 miljoner kronor (-15).

Resultatet efter skatt blev 17 miljoner kronor (-14), och per aktie 0,91 kronor (-0,75).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 157 miljoner kronor (114).

“Det tredje kvartalet inleddes relativt svagt som en följd av pandemin, men det är också det kvartal med lägst antal produktionsdagar med semestermånaderna juli/augusti. Mot slutet av augusti och i september skedde dock en markant förbättring. En betydande del av uppgången bedöms vara en effekt av att industrin har försökt producera ikapp volymer efter de nedstängningar som präglat många fordonstillverkare tidigare i år”, heter det.

“Marknadsutvecklingen under resterande delen av 2020 är svårbedömd på grund av covid-19 och makroekonomiska faktorer som kan påverka våra kunders produktion. Vi kommer liksom tidigare under året att anpassa vår verksamhet till förändringarna i vår omvärld”, säger VD Anders Nyström.

Bulten, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 1 322 776 70,4%
Nettoomsättning 853 718 18,8%
Rörelseresultat 40 -8
Rörelsemarginal 4,7%
Resultat före skatt 30 -15
Nettoresultat 17 -14
Resultat per aktie, kronor 0,91 -0,75
Kassaflöde från löpande verksamhet 157 114 37,7%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här