Carnegie drar upp riktkursen för Cellink ordentligt

Bioteknikbolaget Cellink får en upprepad köprekommendation av Carnegie och en höjd riktkurs till 580 kronor (405).
Cellink
I analysen skriver Carnegie att det råder förväntningar på att Cellink ska ha fått en stark start på året. Q1-rapporten förväntas uppvisa en hög organisk tillväxt, inklusive en tillväxt på 15% för Laboratory Solutions till 75 miljoner kronor, mätt på kvartalsbasis.

Carnegies förväntningar är att Cellink för helåret uppvisar en organisk försäljningstillväxt på 75%  jämfört med 2020.

I Q1-prognosen räknar Carnegie också in en månads försäljning från Ginolis på förväntade 30 miljoner kronor. Mattek kommer att inkluderas i siffrorna först från och med andra kvartalet.

”Medan vi förväntar oss att synergier kommer att ge en skjuts åt Matteks intäktstillväxt under Cellink förväntar vi oss inte att 2021 överträffar historiska trender”, skriver analyshuset.

Vad gäller värderingen skriver Carnegie att Cellink handlas med en rabatt på 6% i förhållande till andra innovativa medicinteknikbolag, men att denna snabbt ökar till 20% baserat på förväntningar om en EV/S på 14,5 gånger, exklusive framtida förvärv. Cellink avancerar cirka 7% till 527 kronor per aktie under torsdagen.