Casens kamp för uppmärksamhet

BÖRSSPANING Fortsatt baisse i Pandora naggar på Nordiska Värdeportföljens indexförsprång. Därtill om Millicoms New York-resa och om köpt uppdragsbevakning är av godo i fallet Eolus.

Nordiska Värdeportföljens indexförsprång har minskat under senaste veckans mindre börsåterhämtning. Totalavkastningen för modellportföljen var inför tisdagen nere på 12,3 procent sedan starten för drygt ett år sedan, den 15 december 2017. Avkastningsförsprånget mot Stockholmsbörsens OMXSGI index hade då minskat till 15 procentenheter. Återigen är det svaghet i näst största innehavet Pandora (18 procents portföljvikt) som hämmar portföljen.

 

PÅ SMYCKESFRONTEN INTET NYTT

Det har inte presenterats något nytt fundamentalt kring den danska smyckesjätten Pandora, utan det är återigen nya baissiga kommentarer i analysflödet som sätter ny fart på nedgången. Får tvivlarna, som lagt sig långt före fundamentan, rätt så kommer Pandora att sluta som en döende modefluga, med successivt totalhaveri i fundamentan. På blott  6 gånger rörelsevinsten (ev/ebit, rullande 12 månader) bedömer Affärsvärlden dock även fortsatt att aktiepriset har kapats betydligt mer än vad Pandoras i utgångsläget starka fundamenta än så länge har försvagats.

MILLICOMS BILLIGA KASSAFLÖDEN INTAR MANHATTAN

Stenbecks tillväxtmarknadsoperatör Millicom (4 procent) har tagit ny fart på börsen sedan både det 80 procentiga förvärvet av Cable Onda och planerna på att New York-notera aktien gick igenom. Det senare sker den 9 januari nästa år och Millicom planerar då att hålla en investerarpresentation för sin nya investerarbas i New York, med strategi och 2019 års mål på agendan. Affärsvärlden ser fortsatt gott om uppvärderingsutrymme för de Stockholmsnoterade depåbevisen.

EOLUS HAR FUNDAMENTA VÄRD KÖPT UPPMÄRKSAMHET

Då den per definition inte är oberoende bör köpt uppdragsbevakning alltid tas med ett par nävar salt, särskilt vad gäller eventuella råd och omdömen kring framåtblickande potential och risker i aktien.

Största innehavet Eolus Vind (31 procent) starka fundamentala grund för möjlig fortsatt uppvärdering har bolaget historiskt inte riktigt lyckats nå ut med. Det beror inte minst på grund av att projektaffären inte bör studeras kvartal-till-kvartal eller år-till-år, utan kan ses mer som exempelvis ett flöde av flerårig projektrisk. Den förnyelsebara energiprojektören börjar dock så sakteligen bli bättre på att kommunicera sina historiska framgångar och sin stora potential gentemot kapitalmarknaden.

Här är två färska exempel med uppdragsfilmer kopplade till numera ABG Sundal Collier-ägda Introduce uppdragsanalys-tjänst: 1, 2. Att Eolus här köper uppmärksamhet för att snabba på en pågående, och i Nordiska Värdeportföljens tycke motiverad, uppvärderingsprocess kan visa sig bli en bra investering för befintliga aktieägare.

Detsamma gäller absolut inte uppdragsbevakning av allehanda olönsamma förhoppningsbolag, där det inte sällan finns en mörk koppling mellan en tids köpt kommunikation och ett känt eller kommande nyemissionsbehov som insiders vill sälja på privatsparare.

Nordiska Värdeportföljen per 2018-12-17 (stängning).PNGNordiska Värdeportföljen per 2018-12-17 (stängning) 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

| HandlaEolus Vind är verksamma inom energisektorn. Bolaget projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Projekten realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Bolagets vision är att skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika.