Catella rapporterar högre justerat rörelseresultat

Fastighetsrådgivaren Catella redovisar en minskad omsättning men förbättrat justerat rörelseresultat under andra kvartalet, jämfört med året innan.
Catella
Omsättningen sjönk 7,4% till 462 miljoner kronor (499).

Rörelseresultatet blev -31 miljoner kronor (39).

Justerat rörelseresultat utföll på 113 miljoner kronor (73), med en justerad rörelsemarginal på 24,5% (14,6).

Det som främst bidragit till förbättringen är den fortsatta ökningen av förvaltat kapital inom affärsområdet Property Investment Management, PIM, och ett mycket starkt kvartal för Corporate Finance, skriver bolaget.

Det förvaltade kapitalet inom PIM ökade till 112 miljarder kronor, en ökning med närmare 15 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Resultatet före skatt var -62 miljoner kronor (21), och efter skatt -87 miljoner kronor (-73).

”Vi ser för närvarande på möjligheterna att lansera ytterligare fonder och partnerbolag för att möta den efterfrågan vi ser på marknaden, både inom specifika nischer och i nya marknader. Intresset för Catellas fonder fortsätter att vara starkt och utöver tillväxten i förvaltat kapital uppgick framtida investeringsåtagande till nästan 10 mdkr vilket möjliggör en handlingskraft framåt”, säger VD Christoffer Abramson.

Catella, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 462 499 -7,4%
Rörelseresultat -31 39
Rörelsemarginal 7,8%
Rörelseresultat, justerat 113 73 54,8%
Rörelsemarginal, justerad 24,5% 14,6%
Resultat före skatt -62 21
Nettoresultat -87 -73