Cellink ökar omsättningen kraftigt men vänder till förlust på sekventiell basis

Bioteknikbolaget Cellink redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet minskade på årsbasis och vände till förlust jämfört med föregående kvartal.
Cellink
Cellink utvecklar bland annat biologiskt bläck och 3D-bioskrivare. Bolagets produkter gör det möjligt att skriva ut modeller av mänskliga vävnader som exempelvis brosk och hud. Dessa "utskrifter" kan sen användas i forskning. Bilden visar skrivaren BIO X6 som lanserades under 2020.
Omsättningen steg 240,8% till 129,5 miljoner kronor (38). 62% av detta var organisk tillväxt (25).

Ebitda-resultat blev -34,9 miljoner kronor (-5,7) medan rörelseresultatet blev -60,8 miljoner kronor (-12,1).

Den resultatmässiga försämringen jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal föregående år hänförs till kostnader relaterade till bolagets aktiva förvärvsagenda, fortsatta investeringar i rekryteringar, system och produktutvecklingar men även att Industrial Solutions hade en väsentlig positiv inverkan på resultatet i föregående kvartal.

Resultatet efter skatt blev -47,8 miljoner kronor (-33,5).

Kortfristiga placeringar har påverkat resultatet positivt med 4,4 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,9 kronor (-0,8).

”Vi har lagt årets första kvartal till handlingarna och i skrivande stund har vi rört oss en bra bit in i det andra. Vi fortsätter envist utmana och utveckla branschen genom vår agenda för biokonvergens. Vårt fokus framöver kommer vara hårt arbete för att leverera på vår strategi. Vi är rätt positionerade och tillsammans med mina kollegor kommer jag att fortsätta att förvalta det förtroende som ni investerare och aktieägare givit oss – för att skapa framtidens medicin”, kommenterar vd:n Erik Gatenholm.

Cellink, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 129,5 38 240,8%
EBITDA -34,9 -5,7
Rörelseresultat -60,8 -12,1
Nettoresultat -47,8 -33,5
Resultat per aktie, kronor -0,9 -0,8