Chefsekonom: Grön giv har begränsad effekt

EU:s gröna giv är ett nödvändigt initiativ. Samtidigt står det bara för omkring 1 procent av unionens BNP per år samt förefaller mer handla om en omfördelning av EU-budgeten. BNP-effekten förefaller således bli begränsad liksom effekten på obligationsutbudet. Det framhöll SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist och prognoschefen Håkan Frisén.

Detta under en presskonferens på tisdagsförmiddagen, efter att bankens senaste konjunkturrapport släppts.

Även om detta paket på cirka 1.000 miljarder euro över tio år ger en begränsad stimulanseffekt kan nuvarande diskussioner och fokus runt frågan medföra att situationen förändras under kommande år. Om stater och företag framöver börjar satsa grönt i större skala skulle det kunna sätta en press uppåt på räntor, resonerade Robert Bergqvist.

Med större satsningar skulle EU samtidigt kunna ta språng inom grön teknikutveckling, fortsatte SEB-ekonomerna.

Finanspolitiska insatser skulle både kunna bidra stabiliseringspolitiskt och positivt klimatpåverkande i en miljö där centralbankers manöverutrymme begränsats.

Rörande finanspolitiska stimulanser har inte minst en förhoppning ställts till Tyskland, sade Håkan Frisén.

Tyska finanspolitiska satsningar om 1 procent av BNP, skulle kunna ge ett BNP-lyft för hela euroområdet om runt 0,3 till 0,4 procentenheter. SEB bedömer att euroområdets BNP-tillväxt blir 1,1 till 1,2 procent under 2020-2021, vilket då skulle kunna öka till omkring 1,5 procent. Om än det vore en tydlig effekt skulle det inte ändra den övergripande bilden av en ganska trög tillväxt i euroområdet, sade Håkan Frisén.

Anledningar för finanspolitiska stimulanser ser enligt honom vidare inte starkare ut någon annanstans än i Sverige. Detta då arbetslösheten stiger från en nivå som redan ligger över europeiskt genomsnitt. Då Riksbanken inte längre verkar vilja stimulera med en minusränta finns det bara det finanspolitiska benet kvar ur svenskt perspektiv.

Enligt Håkan Frisén bör Regeringen och Konjunkturinstitutet trycka kraftigare på det försvagade ekonomiska läget och behovet av finanspolitiska stimulanser. Efter de 5 miljarder kronor som nu aviserats till kommunerna bedömer SEB att ytterligare belopp kommer att vikas för motsvarande ändamål i höstbudgeten, fortsatte han.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här